Muziektheorie

Naast pianolessen geef ik ook les in muziektheorie. Iedereen die zich wil verdiepen in deze materie of mensen die zich voorbereiden op de toelating tot een muziekvakopleiding kan bij mij terecht. Alle zaken als het notenschrift, intervallen, toonladders en toonsoorten, akkoorden, harmonie- en vormleer komen aan bod, al naar gelang de wensen van de leerling. Theoretische kennis onthoud je het beste door het in muziekstukken terug te vinden en te herkennen. Als je de muzikale werking van een bepaald theoretisch concept hoort en ervaart zal door je theoretische kennis het begrip van een compositie alleen maar toenemen. Dan is muziektheorie een verrijking van de muziekbeoefening en de gehoorontwikkeling. Het is belangrijk om intervallen, toonladders en tonen van een akkoord vaak te zingen, zodat je ze goed kunt in je innerlijke oor kunt verbeelden en kunt horen in elk willekeurig stuk.